Seksualiteit – Het nieuwe terrorisme?

Deel 1

Inleiding

Begin dit jaar heb ik al een uitgebreid artikel over seksualiteit geschreven:
‘Gezonde seks – Wat is dat? ‘
Hier heb ik het voornamelijk gehad over de basisbehoefte die seks toch wel degelijk is en dat elk mens in principe seksueel is, op elke leeftijd.
Het hoort bij de (menselijke) natuur en er zou dan ook niet zo’n grote taboesfeer omheen moeten hangen. Over seks zou gewoon open en eerlijk gesproken moeten worden, door iedereen die daar behoefte aan heeft.
Helaas is er de laatste decennia zo veel negatieve aandacht aan seksualiteit besteed vanwege de ziekte aids en vanwege de schijnbaar groeiende hoeveelheid misstanden zoals seksuele intimidatie, misbruik en erger.
Met de wereldwijde hype ‘#metoo’ als hoogtepunt (of misschien beter dieptepunt?) waardoor het lijkt alsof de meeste mannen potentiële verkrachters zijn en de meeste vrouwen slachtoffers van seksueel misbruik.
De gevaren van seksueel misbruik (in alle vormen; van ongewenste aanrakingen, opmerkingen of zelfs ongewenst kijken door mannen naar vrouwen…) zijn bijkans zo continu rondom ons aanwezig dat ze vele malen groter zijn dan bijvoorbeeld het gevaar van terrorisme en dus aanslagen in onze nabijheid.
Seksualiteit is het nieuwe terrorisme.
En misschien zelfs veel gevaarlijker!

Wat een gruwelijke ontwikkeling!

Omdat ik zelf recent weer eens te maken heb gekregen met onterechte maar wel zeer diepgaande verdachtmakingen – hierover heb ik ook al in meerdere ‘Restflitsen’ geschreven – maar ik tegelijkertijd juist bezig ben om mijn persoonlijke ervaringen op het gebied van seksualiteit een plek te geven als ‘ervaringsdeskundige’, voel ik dat dit onderwerp veel meer aandacht verdient.
Het is niet alleen voor mezelf van groot belang maar ik zie deze maatschappelijke ontwikkeling zodanig slecht en tegennatuurlijk dat dit ook grote gevolgen kan hebben voor de gezondheid van veel mensen.
Daarom een nieuw vervolg op het onderwerp ‘seksualiteit’.
Met vooral veel voorbeelden uit de maatschappij die naar mijn beleven aantonen dat de nieuwe gecreëerde angst voor seksuele misstanden volledig averechts werkt.

Seksuele beleving verschilt per mens

Zoals ik al eerder heb geschreven: niemand is gelijk.
Ook seksueel verschillen we enorm van elkaar en dan bedoel ik niet eens de genderverschillen.
Uitgaande van de hetero mens; de manier waarop seksualiteit ‘beleefd’ wordt is voor iedereen anders. En dan heb ik het ook niet alleen maar over het ‘doen’ van seks maar simpelweg al hoe we seksualiteit zien. Waarin we al iets seksueels kunnen zien.
Dat verschilt ook enorm.

Er zijn genoeg mensen voor wie seksualiteit geheel niets betekent!
Ze doen het niet, hebben ook geen enkel verlangen en zien er ook helemaal niets in.
Die mensen bestaan echt!
Maar uiteraard is dat een minderheid.
Gemiddeld genomen houden de meeste mensen toch wel van seks en kunnen de meeste mensen wel iets seksueels zien in andere mensen, anders zou er nooit meer seksueel contact zijn.
Maar waar we naar kunnen en willen kijken en waar we daadwerkelijk opgewonden van kunnen raken verschilt ook gigantisch. En dit is (generaliserend) bij mannen dan vaak weer anders dan bij vrouwen.
Waar de meeste mannen toch wel opgewonden kunnen worden bij het zien van een sexy (naakte) vrouw, hebben veel vrouwen iets van liefde nodig en bepaalde aanrakingen op het juiste moment op de juiste plekjes en door de juiste persoon om iets van opwinding te gaan voelen.
Alles draait hier om het libido, ofwel de seksdrift.
Ik heb hier al eerder over geschreven.
Het libido is grotendeels genetisch bepaald en verder gevormd door sociale omstandigheden en belevenissen vanaf de seksueel actieve periode.
Mensen kunnen met (verstandelijke) wilskracht het besluit nemen niets met seks te maken te willen hebben. Want “het staat in de Bijbel”, “mijn moeder heeft het me geleerd” of “ik wil het gewoon niet”. Vele redenen die iemand kunnen doen besluiten seksloos te blijven.
Ook een moeilijke geaardheid of probleem met misbruik kunnen hier toe leiden.
Als het lichamelijk aangeboren libido echter toch vrij hoog is, dan is het voor veel mensen moeilijk om nooit in verleidingen te komen.
Zo kan een liefhebber van chocolade nog zo sterk zijn en zich voornemen nooit meer die verleidelijke dikmaker te eten: als er een heerlijk stuk chocolade wordt aangeboden dan kan de verleiding echt een keer zo sterk worden dat die bezwijkt.
Dit geldt evengoed voor seks.
Daarom zijn er dus die misstanden soms in kerken, zorginstellingen, sportclubs en andere gelegenheden waarin de opgewonden mens toch wel eens te grote verleidingen aangeboden krijgt…
Nu is seks maatschappelijk (en dus wettelijk) gezien niet iets waartoe je een ander mag dwingen, hoe groot je opwinding ook is en vrijwel de meeste mensen kunnen dit beheersen door er alleen aan te denken of om erover te fantaseren.
Maar sommigen zijn zwak en hierdoor bestaan er dus excessen.
Ik beweer echter dat er vele nooit besproken momenten van seksuele opwinding bestaan bij heel veel mensen. Die geheim (moeten) blijven omdat vele andere mensen die niet kunnen begrijpen en dan meteen diegenen veroordelen voor hun (slechte, zondige, ‘zieke’) gedachten.
En dit is het grootste misverstand wat er bij de meeste mensen bestaat.

Dit misverstand en de hierdoor ontstane vooroordelen hebben de maatschappij volledig in zijn greep als het om interpretatie van de seksuele beleving gaat.
En hiermee heb ik persoonlijk dus ook te maken!
En ik weet ook dat ik hierin niet alleen sta.
Daarom wil ik er nu – na mijn hele leven ermee te hebben geworsteld – een plek voor geven door er anderen (lotgenoten) mee te helpen maar ook door er anderen (ongelovigen) mee te proberen te overtuigen dat ze het te vaak mis hebben. En hierdoor onschuldige medemensen onterecht veroordelen voor excessen die ze nooit hebben gepleegd en ook nooit zullen doen.

Natuurlijk kan ik nu heel concreet worden maar de meeste lezers zullen wel aanvoelen waarover ik het heb.
Maar toch wil ik nu (voor het eerst op deze site) wat meer openheid geven om het uit te leggen.
Hoewel ik dit in het vorige artikel ‘Gezonde seks: wat is dat?’ dus eigenlijk al heb gedaan.
Maar daarin had ik nog niet verteld dat ik zelf dus vanaf mijn 11e jaar met pornografie in aanraking ben gekomen en dit daarna bijna 20 jaar heb geconsumeerd.
Vrijwel alle soorten porno heb ik wel gezien.
Van ‘straight’ tot ‘bizar’, van ‘kinderporno’ tot ‘seks met dieren’.
Want in die tijd was dit in Nederland gewoon allemaal legaal te koop.
Mijn persoonlijke referentiekader is daardoor gigantisch breed geworden.
Met een al aanwezig libido, was het voor mij dus niet zo moeilijk om opgewonden te kunnen raken van het kijken naar (voor velen) bizarre vormen van porno.
In de loop der jaren zijn de wetten dan wel degelijk aangepast natuurlijk omdat er in gevallen van seks met kinderen en dieren vrijwel altijd sprake is van misbruik.
Er zijn overigens landen waar seks met dieren nog gewoon toegestaan is…
Maar met kinderen is dat wereldwijd nu gelukkig wel goed geregeld.
Toen ik echter begon met het (snellere) internet was dit nog niet zo goed geregeld en zo kon het zijn dat ik alles nog simpelweg kon downloaden en opslaan op mijn computer.
Rond het jaar 2000 was ik een website begonnen om (toen al) over seks te schrijven; de vele (bizarre) vormen van belevingen en de inherente gevaren. Als een soort van waarschuwing dus maar ook om begrip te kweken dat er nu eenmaal mensen zijn met een bepaalde geaardheid en andere beleving dan gemiddeld geaccepteerd werd.
Mijn artikel toen over seks met kinderen werd uiteraard gevonden, gerapporteerd en ik ben daarvoor aangehouden in 2003.
Mijn goede intenties en naïeve gedrag ten spijt (ik was niet op de hoogte van de gewijzigde wetgeving in die tijd) werden niet geloofd en geaccepteerd en ik ben veroordeeld.
Dit heeft me mijn eerste trauma en depressie opgeleverd.
Maar uiteraard had ik mijn lesje wel geleerd. Keihard.
Hoewel ik me daarna door gezin en werk niet meer geroepen voelde om nog verder met seksualiteit bezig te zijn, is dit weer naar boven gekomen toen ik enkele jaren geleden weer alleen kwam te staan en (opnieuw) vocht tegen depressies.
Mijn ‘beste vriendjes’ (drank en porno) lagen natuurlijk meteen weer op de loer om me te verleiden.
Je kunt dit dan ook echt wel als verslavingen beschouwen.
Die ik dus een plek wil geven in mijn leven door erover te schrijven en – als het kan – te praten.
Voor alcoholisten, drugsverslaafden, mensen met psychische aandoeningen en andere onhebbelijkheden zijn er tegenwoordig aardig wat mogelijkheden. Van de GGZ tot praatgroepen; als je wil dan kan je bij veel organisaties terecht.
Maar seksualiteit blijft een taboe.
Daar durft bijna niemand over te praten vanwege de angst toch niet begrepen te worden en mogelijk zelfs publiekelijk te worden veroordeeld waardoor de rest van het leven ondraaglijk wordt. Ook al heeft de persoon in kwestie nooit iets gedaan wat grensoverschrijdend is.
En dit nu… heeft mij opnieuw getroffen door die ‘domme, impulsieve’ actie om een groepje meiden te fotograferen die een keer langs liepen hier op straat.
Ik heb daar dus al een keer over geschreven in een ‘Restflits’.
En ook dat ik zelf de politie had gebeld omdat ik vreesde voor escalatie als die meiden misschien wel actie zouden ondernemen naar ouders of zo.
Mijn eerlijkheid heeft me weer genekt want hierdoor dus heeft de politie het verband gelegd met mijn veroordeling in 2003.
En denken ze wederom dat ik (gericht) op zoek ben naar kinderporno.
Wat ik nooit bewust en gericht heb gedaan; ook niet in 2000!
Maar met dezelfde oogkleppen op en met hetzelfde beperkte referentiekader bestaat er voor hen maar één waarheid: zoeken naar en het bezitten van kinderporno is een zwaar misdrijf en nu lig ik weer onder het vergrootglas.

Vooropgesteld: ik ben nooit in mijn hele leven (gericht) op zoek geweest naar kinderporno!
Door mijn (te) brede referentiekader kan ik het zien en raak ik niet geschokt.
En ja… mits er geen zichtbare dwang te zien was, kon ik er ook zelfs opgewonden van raken.
Maar dat kon en kan ik van het zien van alle vrouwen…
Mijn geaardheid is dus 100% hetero. Niet pedo.
Maar bij de meeste mensen zijn de deuren allang dichtgeslagen want dit is in hun optiek ziek en (levens) gevaarlijk.
Terwijl ik het niet in m’n hoofd zou halen om welk mens dan ook ongewild seksueel te intimideren of zelfs aan te raken! Dit soort dingen komen niet in me op!
Maar dit soort dingen maken het open en eerlijk over de verschillen in seksuele beleving praten dus wel moeilijk en helaas vaak zelfs onmogelijk.

Missie

De openheid die ik nu wel heb gegeven is de start van mijn nieuwe missie.
Zoals ik net al zei:
– begrip tonen voor mensen met een lastige of zelfs problematische seksuele beleving
– voorlichting geven aan andersdenkenden om vooroordelen aan te pakken

Ik vrees dat het laatste een zware klus wordt.
In een tijd dat alleen al het openlijk kijken naar een paar mooie borsten en billen als intimiderend en ongewenst wordt beschouwd, zal het onbespreekbaar blijven dat er mensen zijn die opgewonden kunnen raken van (het kijken naar) minderjarigen.
Dat het niet alleen de pedofielen zijn die dit doen maar dat er vele volwassenen met een hoog libido en breed referentiekader rondlopen die dit ook kunnen doen.
Mensen die geen vlieg kwaad doen.
Na al die jaren van (zelf-) onderzoek omdat ik na die traumatische periode echt benieuwd was of ik wel normaal was en of ik ‘alleen in de wereld’ stond.
Niet dus. Absoluut niet.
Daarom dus deze nieuwe openheid en eerlijkheid, waarbij enig grensoverschrijdend gedrag niet zal vallen te bespeuren. In dat opzicht is iedereen dus welkom (ook de politie van mijn part) om met me te praten. Mijn ‘boek’ ligt open en is voor iedereen ter ‘inzage’ beschikbaar.
En als luisterend oor voor lotgenoten ben ik dat uiteraard ook.
Dan blijft alles uiteraard tussen ons en ik zal nooit en te nimmer over anderen praten met derden.

Seks in de maatschappij

Het bovenstaande stuk is achteraf veel langer geworden dan ik me in eerste instantie had voorgesteld. Maar al schrijvende voelde ik dat ik zo ver moest gaan.
Om natuurlijk ook beter te laten begrijpen waarom ik bepaalde meningen heb.
Waarom ik de dingen zie zoals alleen ik ze kan zien maar zoals ook sommige anderen ze kunnen zien!
Ik vertel hier dus geen sprookjes.
Het komt allemaal uit eigen ervaringen en die van anderen, zoals ik nu vaak genoeg heb gelezen in ontelbare artikelen in de media.
Een aantal van die artikelen zijn actueel en heb ik in de afgelopen maanden gelezen.
Ik wil er nu enkele uitpikken maar vanwege de lengte van dit artikel zal ik het later vervolgen in Deel 2.

Blote borsten op het strand

Kort geleden las ik een opmerkelijk stukje in de krant over het sterk afgenomen aantal vrouwen wat nog ‘topless’ aan het strand ligt. In deze zomerperiode met ongekend mooi strandweer heel actueel natuurlijk.
Waar het in de 70er jaren juist even steeds ‘normaler’ werd als vrouwen hun topje (tijdelijk) af deden om ook daar bruin te worden, is dat nu een zeldzaamheid.
Daar zijn twee belangrijke redenen voor te noemen.
Allereerst natuurlijk de nieuwe verschillen in cultuur en afkomst.
Tussen vrouwen in ‘boerka’ en vrouwen met blote borsten zit een levensgroot verschil.
Hoewel het de kunst zou moeten zijn om elkaar simpelweg te respecteren, is het moeilijk om rustig in je blote borsten te gaan liggen als je moslimburen je dan een ‘hoer’ vinden.
Maar misschien is het nog wel belangrijker dat een vrouw met blote borsten binnen ‘no-time’ op internet staat.
‘Sexting’ is het nieuwe fenomeen waar veel vrouwen mee te maken krijgen.
Want de mooie nieuwe mobieltjes maken de best denkbare foto’s, die met enkele klikken op WhatsApp, Twitter of andere sociale media verspreid worden.
En dat wil geen vrouw natuurlijk, tenzij ze het zelf leuk vindt om te verspreiden.
En die zijn er ook. Die nog wel veel verder gaan dan blote borsten…
Maar de nieuwe ‘preutsheid’ is dus echt wel een ding van deze tijd.

In dit verband moet je natuurlijk wel direct de conclusie trekken dat blote borsten seksueel zijn.
Of in ieder geval als zodanig worden gezien.
Wat juist de meeste echte feministen hebben proberen te veranderen met al hun acties!
Ook de (beetje) feministen van nu bestrijden deze preutsheid en de seksualisering van blote borsten. Met name schrijfsters Stella Bergsma en Heleen van Royen maken zich zorgen over deze ontwikkelingen. Geen tepel mag meer op internet verschijnen of de sociale waakhonden halen hem weg en blokkeren je account!

Dit is een van de grootste voorbeelden dat er zo verschrikkelijk veel verschil is in de seksuele beleving van mensen.
De een vindt blote borsten normaal en natuurlijk. Moet je niet opgewonden van raken.
De ander geilt er echter op en verzamelt duizenden plaatjes van mooie borsten op z’n computer om zich daar heerlijk op af te trekken…
Om het maar even zwart/wit te zeggen maar het is wel zo!

Als voorstander van acceptatie van het naakte lichaam (in al z’n kleuren en maten) ben ik uiteraard voor blote borsten in het openbaar.
Juist de angst, het (moeten) verhullen en het taboe er (opnieuw) weer omheen maken het seksueel!
Als alle vrouwen bij bepaalde gelegenheden simpel hun blote borsten zouden tonen, dan wordt dit een vanzelfsprekendheid en net zo normaal als een man die in z’n blote bast rondloopt.
De kick die de seksuele opwinding veroorzaakt creëren we dus zelf door het te verbieden.

Seks in de commercie en in de media

Als laatste in Deel 1 van dit artikel wil ik nog opmerken dat er altijd zo wordt gesproken (en vooral geklaagd!) over de seksualisering van de maatschappij.
“Overal zie je tegenwoordig seks en porno! Bah!”
Dan hebben de meesten het over bijvoorbeeld de bekende soap-programma’s zoals ‘Temptation Island’ en meer van die zogenaamde realitysoaps waaraan de mooiste vrouwen deelnemen en waarin regelmatig seks wordt beleefd… Erg ‘realistisch’… 😛
En natuurlijk de ‘eeuwige mooie en sexy vrouwen in de reclame’.
Een merk als ‘Dove’ heeft volgens mij (tijdelijk) een keer campagne gevoerd met ‘vollere’ dames.
Maar over het algemeen zijn alle vrouwen in de reclame supersexy, slank en stralen ze allemaal een soort van ‘seksuele aantrekkingskracht’ uit.
Er bestaan vele websites met afbeeldingen van die sexy modellen en andere ‘celebrities’ en zelfs aparte sites als ze (per ongeluk, of ge-photoshopt) naakt zijn.
‘Sex sells’ is de veel gehoorde slogan.
Maar is dit nieuw?
En is dit alleen in de commercie?

Al voor er überhaupt massamedia bestonden (dus geen krant, zeker geen televisie) werden (meestal) vrouwen al ‘op hun mooist’ vastgelegd en tentoongesteld.
Op schilderijen en in beeldhouwwerken.
Het (naakte) lichaam van de vrouw was altijd al in beeld en aantrekkelijk.
Tot de appel en de slang… Maar dat is een ander verhaal. 😉
Tegenwoordig – met de moderne massamedia – is dit dan uiteraard veel sneller verspreid.
Zelfs wereldwijd. Daar benoemde ik ‘sexting’ al even voor.
Maar dit geldt voor iedereen. Vrijwel elke (mooie) vrouw wordt zo bekeken.
Als meer of minder… sexy. Seksueel dus!
Ook sportvrouwen en presentatrices van serieuze programma’s worden zo bekeken!
Nieuwslezeres Dionne Stax was een keer hoogst verbaasd en geschokt om op Twitter foto’s van haar te zien waarop blijkbaar een kerel zich had afgetrokken… Zogenaamde ‘cumtributes’ zijn dat, voor de ingewijden van de porno…
Maar ziet zij er niet gewoon heel sexy uit? In haar soms heerlijk strakke jurken en redelijk zichtbaar decolleté?
En komen de prachtige billenfoto’s van sportvrouwen, gemaakt door sportfotografen niet toevallig ook snel terecht op die speciale ‘mokkel-sites’?
Schandalig?
Als er geen vraag meer naar zou zijn, dan zou dit snel verdwijnen denk ik…

Toevallig zo gefotografeerd?

Er wordt nu eenmaal op een seksuele manier naar vrouwen gekeken.
Dat is van alle tijden.
Met de komst van de wereldwijde massamedia is dit echter proportioneel gegroeid als fenomeen.
En dan opeens gaan (bepaalde) vrouwen klagen dat dit niet past.
Daarom zijn kortgeleden ook de ‘pitspoezen’ in de Formule 1 afgeschaft en ook de ‘walk-on girls’ in de Darts-sport bestaan niet meer.
Vrouwen mogen niet seksueel bekeken worden. Bah! Die ‘viezeriken’ moeten allemaal een heropvoeding krijgen.
Nou…
Ik durf te beweren dat dan meer dan de helft van de mannelijke wereldbevolking dan wel naar een opvoedingsgesticht gestuurd kan worden vrees ik…

Kijken naar (mooie) vrouwen is een natuurlijk fenomeen.
Het is juist tegennatuurlijk en dus ongezond om dit te willen afschaffen!

In het volgende artikel over dit onderwerp (Deel 2) ga ik hier dieper op in en zal ik ook voorbeelden geven van de seksuele aantrekkingskracht van jongere vrouwen (vanaf de tienerleeftijd).

Advertenties
Geplaatst in Column, Cultuurfilosofie, Persoonlijk, Seksualiteit | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Citaat van de dag

“Vriendelijk zijn tegen iemand die je niet graag mag, maakt je niet nep.
Het betekent dat je volwassen genoeg bent om de ander te respecteren.”
@4Positiviteit

Geplaatst in Citaten | Tags: , | Een reactie plaatsen

Citaat van de dag

“Als je denkt dat alles tegenzit, denk dan opnieuw.”
– Indiaans spreekwoord

Geplaatst in Citaten | Tags: , | Een reactie plaatsen

Citaat van de dag

“Niemand is perfect. We maken fouten. We zeggen de verkeerde dingen.
We doen domme dingen. We vallen. En we staan weer op. Beter.”

@4Positiviteit

Geplaatst in Citaten | Tags: , | Een reactie plaatsen

Citaat van de dag

“De eerste stap om te veranderen is bewustwording. De tweede stap is acceptatie.”
– Nathaniel Branden

Geplaatst in Citaten | Tags: , | Een reactie plaatsen

Restflits woensdag 4 juli 2018

Vandaag in de Restflits:
– Zomer (-stop?)
– Vivenz 2.5
– Sportieve TV
– Seks… en De Rest
– Wat nog Rest

Zomer (-stop?)

Ondanks mijn voornemens om voorlopig even niet of nauwelijks ‘Flitsen’ te produceren want te weinig zin, energie, potentieel lezerspubliek, interessante onderwerpen en dus eigenlijk helemaal niks om iets over te schrijven… Toch even een tussenstop.
Of wordt het nu echt een ‘zomerstop’?
Dat doen toch alle belangrijke terugkerende programma’s in de media?
Oh wacht… ik ben geen programma en zeker niet zo belangrijk…
Nee, ik denk nu heel even egoïstisch aan mezelf.
Want ik kan er gewoon niet omheen.
Het is zomer!
En wat voor één!
Mag ik naar eigen beleving constateren dat we vele jaren lang niet zo’n stabiele, droge en warme zomer hebben gehad tot nu toe?
En dan trek ik het voorjaar er ook maar direct bij want natuurlijk is dit al even aan de gang voordat de meteorologische zomer pas begon op 21 juni!
Wekenlang droog en heet. Oef!
Je zal maar gewoon naar school moeten of gewoon moeten werken…
Tja…
Voor mensen die zenuwachtig nog lang moeten wachten tot hun echte vakantie begint is dit afzien. Want dit is ultiem vakantieweer!
Maar hoe zal dit doorgaan?
Nederland kennende kan het in de loop van juli en augustus zomaar omdraaien en koud en nat worden…
We houden ons hart vast.
Maar ook de boeren die dit langdurige droge weer helemaal niet zo leuk vinden!
En ook rondom huis moeten we ons juist gaan inhouden met lekker sproeien en zelfs auto wassen… Water wordt een belangrijk en zeldzaam goedje…
En dat zelfs in ‘waterland’ Nederland!

Nou… ongekend volop zomer dus in Nederland!
Genieten?
Ik heb er toch tijd zat voor de hele dag thuis zittend?
Eerlijk gezegd heeft de warmte ook weer zo zijn nadelen…
Uiteraard vind ik het heerlijk om nu gewoon elke dag lekker mijn boodschapjes op de fiets te kunnen doen, in m’n T-shirt en niet te hoeven denken aan regen, jas of andere beperkingen. Dit weer vind ik inderdaad geweldig.
Maar ‘erop uit gaan’ is dus niks meer voor mij.
Dat deed ik al nooit zo graag in m’n eentje maar dwong mezelf vroeger wel tot een ‘fotorondje’ bijvoorbeeld.
Een goede kennis van mij doet dat nu vrijwel dagelijks.
Maar dat kost me veel te veel energie.
En ik zie de zin daar ook niet meer zo van in…
In de tuin werken doe ik zo af en toe ook wel eens.
Maar alleen als het onkruid weer meters de lucht in schiet.
En gelukkig…
Juist met die droogte en warmte blijft dat nu ook heel beperkt.
In de tuin heb ik dus ook niet zo veel te zoeken!
Beetje zitten… Voor me uit staren… Naakt… Als de hele omgeving werkt en dus niet ‘toevallig’ zit te gluren… 😉
Maar veel kan en wil ik eigenlijk niet doen met dit mooie weer.

Aangezien ook de instanties langzaam maar zeker gaan afbouwen met activiteiten en de echte vakanties ingaan, wordt het dus helaas tijd om ook in huize ‘De Rest’ aan een ‘zomerstop’ te gaan denken.
Tot heden houd ik in ieder geval de ‘Citaten van de dag’ wel altijd bij.
Maar misschien sla ik dit nu ook wel eens een keertje over.
Maar denk niet dat ik stil blijf zitten!
Er komen juist nieuwe dingen aan en daarover vertel ik zo iets meer.

Vivenz 2.5

Gisteren was de laatste trainingssessie van ‘Empowerment’ bij Vivenz!
Wat me een leuke serie van 7 bijeenkomsten heeft opgeleverd, nieuwe contacten en uiteraard… een nieuw certificaat. 😉
Maar nu is het voorlopig even echt afgelopen met de terugkerende activiteiten met trainingen. Tot na de zomervakanties.
Maar zoals ik al eerder had geschreven: Vivenz 3.0 lonkt!
Mede door de asociale acties van de lokale politie en door mijn zwakheid om bij problematische gevoelens meteen naar mijn ‘medicijn’ te grijpen, kan ik nog niet direct officieel verder als ‘Ervaringswerker’ bij Vivenz.
Er komen binnenkort nog wat gesprekken en ik hoop dat dit bijgesteld wordt, want dit is wel waar ik echt op zit te hopen.
Maar er zijn wel degelijk door de laatste contacten en training mooie nieuwe ontwikkelingen!

Het belangrijkste van de training ‘Empowerment’ is misschien wel de nieuwe opgedane sociale contacten. Een (voor mij) nieuwe trainster die me toch maar mooi een schop onder m’n kont heeft gegeven om eens te gaan proberen deel te nemen aan:
‘Gezelligheid in beweging’! Een wandelgroep voor mannen.
“UGH!” Dacht ik in eerste instantie meteen.
Er werd namelijk ook regelmatig wel gesproken over een wandelgroep voor vrouwen maar daar zou het ‘grijze haren niveau’ toch wel hoog liggen.
En hoewel ik dan fysiek de laatste tijd achteruit ben gegaan en ik dichter bij de 60 ben dan bij de 50… Ik voel me van geen kant thuis bij ‘bejaarden’!
Maar ik werd in eerste instantie overtuigd door Renske (“Ik heb je al doorgegeven!” de trap onder m’n kont dus…) en later door organisator Udo, die zelf ook enkele trainingen bij Vivenz heeft gedaan en daarna behoorlijk actief is geworden.
Een aardige man die zelf de nodige fysieke beperkingen heeft en het ‘wandelen’ dus niet als fysiek inspannend doel ziet maar meer als sociaal bedoelde activiteit.
En…
Ik heb dat afgelopen vrijdag voor het eerst gedaan en ga dit zeker proberen vol te houden!
Het groepje mannen wat momenteel meedoet, is eigenlijk precies een groep waar ik me bij aangesloten kan voelen. Ze hebben allemaal hun ‘rugzakjes’, zijn allemaal geen (letterlijke) hardlopers, hebben allemaal zo hun babbeltje (de een wat meer dan de ander) en ze zijn allemaal rond mijn eigen leeftijd.
Ondanks de logische verschillen per mens is dit dus een heel leuke homogene groep!
Gelijkgestemd en met hetzelfde doel.
Perfect!
De wandelgroep ‘doet het’ gewoon elke vrijdagmorgen en ik ga proberen dit ook vol te houden.
Inmiddels zit ik ook al verbonden aan de Facebook groep en worden er lustig ervaringen en foto’s uitgewisseld.
Daarmee zal ik hier in deze blog uiteraard voorzichtig zijn want het is wel een besloten groep en niet iedereen zal openbaar op een website willen staan…
Maar mocht ik persoonlijk interessante belevenissen hebben tijdens de wandelingen, dan kom ik hier zeker nog wel op terug.

Verder heb ik uiteraard in de groep van de training Empowerment weer nieuwe contacten opgedaan. Alleen vrouwen… De enige andere man is tussentijds gestopt wegens nieuw werk wat voor hem uiteraard belangrijker was.
Maar ook hier komt nog wel wat meer uit denk ik!
Alles… wederom… stap voor stap.
Maar wel vooruit! 🙂

Sportieve TV

In de laatste ‘Flits’ was ik niet zo positief over het aanbod op televisie.
Ik zal het woord wat ik noemde niet nog een keer herhalen.
Da’s te veel afbreuk aan het vrouwelijk geslachtsorgaan… 😛
Terwijl ik de TV toch ook wel nodig heb, vooral eigenlijk ‘s-avonds als ik moe ben en niet nog meer uren achter de computer wil zitten!
Met films wordt het voorlopig niks maar met de sport komen er weer enkele leuke weken aan.
Tijdens het WK voetbal in Rusland presteert Kroatië heel goed en is nog altijd in de race!
Hoewel ik dit dan niet de hele avond wil zien, houdt het me wel bezig en ik hoop dat ze heel hoog komen!
Maar deze week is ook het bekende tennistoernooi ‘Wimbledon’ weer begonnen.
Dat kan ik ‘s-middags al aanzetten en omdat die tennispartijen soms uren duren, houdt het me wel even bezig.
Gek genoeg vind ik het kijken naar tennis (net als darts) erg leuk!
Het is een individuele sport en fysiek best wel zwaar (tennis dan he, darts is voornamelijk mentaal een dingetje…) en haalt het uiterste uit de deelnemers.
Ik kan echt genieten van een lange rally en dan lijkt het voor een leek zo stompzinnig…
Ze slaan toch alleen maar balletjes over en weer?
Ja dag… Bij tennis op dat niveau zijn dat geen ‘balletjes’ meer…
De kracht en het effect wat in elke slag zit, is ongekend.
Met zo veel tactische trucjes dat het echt niet zo’n simpel spelletje is.
De toptennissers zijn niet voor niets allemaal miljonair…
Dat geld staat me dan wel weer tegen (net als het absurde betaalde voetbal!) maar ik kijk daar dan maar even doorheen vanwege de prestaties.
(Stiekem ben ik een beetje voor Rafael Nadal. Niet verder vertellen. 😉 )
Het is voor mij overzichtelijk en heel leuk om te zien.

In tegenstelling tot de ‘Tour de France’ die ook traditiegetrouw weer begint deze week!
Verschrikkelijk! Het ergste wat bestaat! Nog veel erger als voetbal!
Daar kan ik soms best wel naar kijken als het een boeiende wedstrijd is.
Maar welke malloot kijkt er nu urenlang naar een stelletje fietsers die in hun felgekleurde strakke pakjes in groepen door het (meestal) Franse landschap bewegen?
Wat is daar leuk aan?
Het landschap ken ik nu wel en het dwaze publiek er omheen ook.
En de fietsers…
Ongetwijfeld leveren ze een ongelooflijk goede prestatie.
Ga zelf maar eens op een fiets de bergen in…
Ik heb dat 1 keer in mijn leven geprobeerd in Zuid-Limburg.
Toen was ik 18.
Nooit meer in mijn hele leven! Niet te doen!
Laat staan op snelheid en dan wel even wat hogere (echte) bergen…
Daarnaast heb ik een oud-wielrenner gekend die een poosje op redelijk niveau kon meefietsen: Eef Dolman. Ook viervoudig deelnemer aan de Tour.
Hij was een collega in mijn eerste werkomgeving. Helaas maar 47 jaar oud geworden…
Hoewel het toen nog niet zo megalomaan in het nieuws kwam, was gebruik van ‘middelen’ toen ook al aan de orde van de dag…
Eigenlijk is die sport zo zwaar dat je echt wel een ‘supermens’ moet zijn om dit op het hoogste niveau vol te houden.
Met betere controles en trainingen is dat tegenwoordig dan meestal zo (zelfs Froome mag gewoon meefietsen maar dat was nog lang discutabel) en zijn de prestaties aan de top een absoluut hoogtepunt in de sportwereld.
Maar ik vind er toch geen zak aan.
Veel te saai om naar te kijken.
En dat laten ze dus de komende weken weer dagelijks prominent langskomen op TV, met ergens in het sportjournaal ook nog even een paar minuutjes over Wimbledon…
Asociale corrupte omroep!
Gelukkig bestaat er ook nog Eurosport die alles wel live uitzendt…
Ik ben weer gered de komende weken. 😉

Seks… en De Rest

Enige tijd geleden heb ik enkele uitgebreide artikelen over seksualiteit geschreven.
Omdat dit voor mij een bijna levenslange ‘rode draad’ in mijn leven is en blijft maar ook omdat dit er tegenwoordig gewoon opnieuw weer toe doet.
Terwijl ik ben opgegroeid in de 60/70er jaren van de vorige eeuw en ‘love and peace’ leidend waren voor een zogenaamd mooiere maatschappij, is dat in de 80er jaren en daarna weer helemaal teruggedraaid.
Geen ‘flower power’ maar ‘#metoo’ wat de wereld in zijn greep houdt.
Er is naar mijn gevoel nog nooit zo veel angst en aandacht geweest in de media voor seksuele misstanden.
Uiteraard is dat ook inherent aan die media!
Omdat een ‘blote foto’  30 jaar geleden alleen maar een ‘blote foto’ was maar nu ‘sexting’ en levensbeheersend en zelfs -bedreigend…
Ik ga nu even niet weer te diep hierop in maar omdat ik persoonlijk nog altijd te maken heb met misverstanden en omdat ik juist met en door mijn ervaringen wil proberen anderen te helpen (als ‘ervaringswerker’), kan ik er niet omheen om actualiteiten en ontwikkelingen ook te behandelen in artikelen.
Mijn vorige grote artikel was dus niet het laatste.
(Voor geïnteresseerden: in de categorie ‘Seksualiteit’ kan je alle artikelen terugvinden die ik bedoel.)
Binnenkort kom ik weer met een nieuw en (wees gewaarschuwd) fors artikel over de hypocrisie waar ik zelf mee te maken heb en waarmee jonge mensen momenteel worden geïndoctrineerd waardoor ‘gezonde seksualiteit’ alleen maar meer in de criminele en abnormale hoek wordt gedrukt.
Ik voorspel door deze nieuwe (ook politieke!) trend alleen maar meer echte misstanden, gefrustreerde zielen en excessen, terwijl de gezondheid (ook seksueel!) achteruit holt.

Maar voor de nodige vrolijke noot gooi ik er ook een persoonlijke review over het nieuwe boek van Heleen van Royen bij: ‘Sex Dagboek’.
Hoewel positief… wordt het toch wel een door deskundigheid gevoed enigszins denigrerende recensie… 😉

Binnenkort meer.

Wat nog Rest

Hoewel het dus lijkt alsof ik een mega-DDZ tegemoet ga:
Geen ‘Duffe Dode Zaterdag’ of ‘-Zondag’ maar zelfs een ‘Duffe Dode Zomer‘ waarin niks gebeurt, heb ik een vaag voorgevoel dat dit nog wel eens anders kan lopen.
Want in ieder geval blijf ik ‘lopen’ op de vrijdagen en dan weet je nooit hoe het ‘loopt’…
Daarnaast komt mijn zoon op 14 juli weer definitief terug van zijn Ierse werkavontuur en ergens zullen we wel weer de nodige raakvlakken hebben.
Ook blijf ik in gesprek met Vivenz over de toekomst en hoop ik binnenkort nog wat nieuwe contacten te maken.
Wie weet kom ik mijn favoriete plaatselijke columnist Kees Thies dan ook eindelijk een keer tegen want die blijkt ook lid van de Facebook groep van de wandelaars!
Ik zie hem nog niet zo snel met Blafmans meewandelen dus ik ben heel benieuwd naar zijn interesse.
Verder is er nog meer Hoop op nieuwe ontwikkelingen die zelfs in de komende zomerperiode niet volledig stil komen te liggen.
Daarom:

Loop, sport en seks… NIET voorzichtig! Gewoon doen!
Tot de volgende ‘Flits’! 🙂

Geplaatst in Cultuurfilosofie, Opmerkelijk Nieuws, Persoonlijk | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Citaat van de dag

“Een glimlach is de verlichting van het gezicht, de verkoeling van het hoofd
en de verwarming van het hart.”

@Filosoof

Geplaatst in Citaten | Tags: , | Een reactie plaatsen

Citaat van de dag

“Verloren illusies zijn gevonden waarheden.”
– Multatuli

Geplaatst in Citaten | Tags: , | Een reactie plaatsen

Citaat van de dag

“Durven is tijdelijk je evenwicht verliezen; niet durven is uiteindelijk jezelf verliezen.”
– Søren Kierkegaard

Geplaatst in Citaten | Tags: , | Een reactie plaatsen

Citaat van de dag

“Wees sterk. Blijf positief. Laat de anderen in verwondering achter over
waarom jij nog steeds door blijft gaan.”
@4Positiviteit

Geplaatst in Citaten | Tags: , | Een reactie plaatsen